Vi ses i Fredrikstad!

Politiet har forbudt alle demonstrasjoner i Fredrikstad den 29. juli. Denne avgjørelsen kommer etter en rekke forsøk fra politiets side på å splitte de av oss som har mobilisert mot Den Nordiske motstandsbevegelsen (NMB) de siste månedene. Vi kan ikke med god samvittighet lystre dette forbudet og vil fortsatt samles i Fredrikstad.

Politiet ga i mai terrorgruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen tillatelse til å spre hatet sitt i Fredrikstad, under parolen «knus homolobbyen». Tillatelsen ble gitt på tross av at politiet har rikelig med både lovlige midler og moralske grunner til å nekte nazidemonstrasjonen.

Responsen lot ikke vente på seg. Etter kort tid var både en folkefest og et antifascistisk blokadeinitiativ i full sving. Begge initiativene mobiliserte et bredt utvalg av interesseorganisasjoner og fagforeninger.

Vi samles fordi vi vet at den plassen nazister tar er plass andre mister. NMBs aktivitet har fra før stengt et jødisk senter og avlyst en mangfoldsparade. Vi samles fordi vi vet at om nazistene får holdt den første offentlige marsjen på tjue år, vil dette være maktdemonstrasjon som vil åpne dørene for økt aktivitet og flere ofre for hatkriminalitet. Vi samles fordi vi vet at nazistene vil finnes også etter 29. Juli og vi ønsker at de skal stå svakest mulig. Politiet i Fredrikstad ser ikke ut til å forstå dette.

Politiets oppførsel overfor både oss og det separate folkefestinitiativet har vært mildt sagt kritikkverdig. Overfor blokadeinitiativet forsøkte politiet å skremme tilsluttede organisasjoner til å trekke seg ved å ringe dem for sverte noen av organisasjonene som farlige.

Denne taktikken har stort sett feilet, av den grunn at det vide gapet politiet mener at finnes mellom de såkalt «seriøse» og de «ytterliggående» aktivistene rett og slett ikke finnes. Flere av organisasjonene samarbeider allerede på andre områder. De organisatoriske og personlige båndene vi har knyttet gjennom år med aktivisme har gjort det vanskelig for politiet å splitte oss. Vi kjenner hverandre for godt. Alle initiativ som er tatt i Fredrikstad er mobilisert til bredt. Alle involverte vet at eventuelle voldsomheter ville skadet både de etablerte organisasjonene som er avhengig av tilslutning og legitimitet, og de radikale organisasjonene som er avhengig av tillit for videre samarbeid. Det er med andre ord ikke i noens interesser at det utarter seg til voldsomheter. Vårt ønske er å ha en blokade som alle står imot nazismen, og som ønsker at nazistene får klar beskjed om at de er uønsket i Fredrikstad kan delta på. Dette tror vi politiet vet.

Hva så med folkefestinitiativet? Der er jo Fredrikstad kommune med i planleggingen, og målet er en folkefest der mennesker samles og feirer mangfoldet. Vårt blokadeinitiativ er en sivil ulydighetsaksjon. Det ligger i aksjonens natur at den ikke foregår på politiets premisser, men politiet kan umulig ha noe imot en folkefest?

Joda. Flere av organisatorene bak folkefesten skal ha blitt innkalt til møter hos politiet én og én. Der skal de ha sittet med tre konstabler på andre siden av bordet. Under disse møtene har politiet angivelig prøvd å presse organisatorene til å avlyse eller utsette folkefesten. Arrangørene ble presentert for skrekkscenarier som politiet hevdet at ville være arrangørenes ansvar dersom folkefesten ble avholdt som planlagt. Heldigvis har også organisatorene bak folkefesten holdt stand.
Nå som skremselstaktikkene har feilet har politiet tydd til tvang. Politiet har bestemt seg for at om ikke nazistene skal få spre hat, så skal ingen andre få spre kjærlighet - det er totalforbud mot demonstrasjoner i Fredrikstad 29. juli.
Vi mener at vi ikke blir noe tryggere om vi lar politiet kue oss og sidestille oss med en nazistisk terrorgruppe. At vi holder oss hjemme 29. juli vil være en seier for nazistene og god motivasjon til nye forsøk på nazimarsjer i fremtiden.
Vi skulle selvsagt ønske at vi hadde et politi som så forskjell på kjærlighet og hat. Som ikke satte likhetstegn mellom de som arbeider for mangfold og likeverd og de som arbeider for diskriminering begår hatkriminalitet. Det har vi enn så lenge ikke, men vi lar oss ikke stoppe.

Kampen for et fritt og mangfoldig Fredrikstad er for viktig til at vi gir oss.

Vi sees i Fredrikstad 29. juli!