Ta natten tilbake 2017

Logo for ta natten tilbake 21 04 2017

Å få til trygge offentlige rom har vært et mål for feministene i mange år. De første «Ta natten tilbake»-aksjonene ble igangsatt på 70-tallet for å markere avskyen mot usikkerheten både kvinner og LHBT+-personer opplever om natten. Disse aksjonene ble organisert som en del av kvinnebevegelsene for fred som også hadde begynt å opprette krisesentre, krevde tiltak mot incest, vold mot kvinner i hjemmene og seksuell trakassering på arbeidsplassene.

Disse er temaer som er like aktuelle nå; 40 år senere vet vi at vold mot kvinner og LHBT+-personer eksisterer i høy grad og forskjellige former i Norge. Dessverre er det slik at kvinner og LHBT+ personer opplever en fraværende rettsikkerhet i disse tilfellene. Systemet svikter ved å ikke ansvarliggjøre voldsutøveren. Manglende rettssikkerhet for kvinner og LHBT+-personer er systematisk vold. Ofrene må gå gjennom et dobbelt traume - først bli utsatt for fysisk vold av forskjellig art, for deretter å oppleve vold i form av manglende sikkerhet. Du står alene. Anmelder du, er det stor sjanse for at det fører ikke til noen konsekvenser for voldsutøveren.

Derfor inviterer Motmakt til «Ta natten tilbake»-aksjon som en feministisk og separatistisk demonstrasjon som vil gå gjennom Oslos gater fredag 21. April fra kl. 19 til kl. 22.

* En lengre versjon av denne teksten ble publisert på Maddam 23. April 2017 «Ta natten tilbake, krav om trygghet gjennom solidaritet»
Event for demonstrasjonen kan du finne her