Pressemelding vedrørende Motmakt Oslos deltagelse i protestene mot NMR 30.09.17

Lørdag 30. september setter vi opp buss til Göteborg for å legge til rette for at flest mulig i Oslo får mulighet til å vise sin avsky for at den nazistiske terrororganisasjonen Nordiska Motstandsrörelsen (NMR) skal marsjere gjennom byen.

NMR har i løpet av sin tjueårige historie stått bak en rekke overfall og drap på mennesker som ikke passer inn i deres hvite og hetero, mannsbaserte verdensbilde. Som for eksempel, for bare få uker siden ble tre av organisasjonens medlemmer dømt for å ha utført bombeangrep mot to asylmottak og en venstreorientert bokkafé i Göteborg. 16. september var det ett år siden et av organisasjonens medlemmer drepte en antirasist på åpen gate i Finland.

Når organiserte nazister tar plass i det offentlige rom, må andre vike. Rommet de tar beslag på tas fra alle oss som elsker noen av samme kjønn, har innvandret fra et annet land eller tror på at et solidarisk og mer demokratisk samfunn er mulig. Vi har sett hvor nazismen kan lede dersom den får rom til å vokse. Motmakt mener derfor at vi har en plikt til å forhindre nazister fra å organisere seg og true andre mennesker i det offentlige rommet. Deres hat mot mangfold i samfunnet skal ikke tillates.

På lørdag skal vi i Motmakt, sammen med andre grupper, vise vår avsky mot en ideologi som truer hele samfunnet. Vårt politiske arbeid innebærer direkte aksjon for å skape et fritt samfunn hvor alle kan føle seg trygge uansett bakgrunn, religiøs overbevisning, seksuell legning eller helsetilstand. Å delta i lørdagens motdemonstrasjon er et av mange tiltak i kampen mot fascistiske og totalitære krefter i offentligheten.

Hele Oslo hater nazister! ¡No Pasarán!