Om motstanden mot nazimarsjen

Bilde av en blokkade mot nazister i Berlin

Denne teksten er skrevet av ett av Motmakts medlemmer. Motmakt har ingen ledelse som snakker på vegne medlemmene og meningene i denne teksten er ikke nødvendigvis representative for synet til hele organisasjonen. Vi oppmuntrer til åpen diskusjon om politiske uenigheter både innad og utad.

Etter at det ble kjent at nazistene i den nordiske motstandsbevegelsen(NMR) får lov til å gjennomføre sin demonstrasjon i Fredrikstad har en rekke modeller for protester og motdemonstrasjoner blitt foreslått. Disse forslagene er selvsagt motivert av gode intensjoner og i mange tilfeller inspirert av motstand mot nazisme i andre land og hvordan denne motstanden har blitt fremstilt i mediene. Problemet er at mange av dem i liten grad forholder seg til den faktiske organisasjonen som skal demonstrere, hva de ønsker å oppnå og hvordan de pleier å utforme sitt budskap til offentligheten. Jeg vil derfor i denne korte teksten gå gjennom noen av de foreslåtte metodene og argumentere for hvorfor de i beste fall vil være ineffektive og i verste fall fullstendig ubrukelige som modell for demonstrasjonen i Fredrikstad.

Penger per meter til Skeiv Ungdom
For å starte med aksjonsformen som motiverte denne teksten. Det har blitt foreslått at en effektiv form for protest vil være om privatpersoner og organisasjoner forplikter seg til å donere en krone per meter nazistene marsjerer til organisasjonen Skeiv Ungdom. Den grunnleggende tanken her er at nazistene ved å gjennomføre sin marsj skal styrke nettopp det de ønsker å protestere mot, den såkalte “homolobbyen”. Dette er på den ene siden en protestform som har noen positive trekk, den gir en form for retorisk seier hvor man kan ta det som i utgangspunktet er et klart tap: at nazistene har gjennomført en demonstrasjon, og snu det til en form for seier. Det er heller ingenting i veien med at Skeiv Ungdom får penger, det er både fortjent og verdifullt.

Problemet oppstår når man tar denne metoden videre til å tenke at den på en eller annen måte påvirker de faktiske nazistene og deres sympatisører. Den nordiske motstandsbevegelsen og de som måtte sympatisere med dem ønsker ikke å vinne gjennom for sine meninger gjennom noen form for demokratisk prosess hvor det å ha sterke interesseorganisasjoner som Skeiv Ungdom vil kunne stoppe dem. De ønsker å fremstå som sterke, kontroversielle og modige på en måte som virker attraktivt for deres målgruppe. Det er ingenting egentlig i veien for denne metoden, og de som ønsker det må gjerne promotere og gjennomføre den, mer penger til Skeiv Ungdom er en flott konsekvens, men det er viktig at det ikke blir stående som den faktiske modellen for hvordan motstanden mot NMRs marsj skal se ut.

Klovner mot nazisme
Et annet eksempel på motstand som har blitt løftet frem stammer fra Finland og motstanden mot Soldiers of Odin. I etterkant av en av borgervernsgruppens markeringer ble det spredt en video av aktivister kledd i klovnekostymer som gikk sammen med gruppen og på satirisk vis fikk deres triste hverdagsheltsfantasier til å fremstå som enda mer latterlige en før. Dette var en relativt vellykket taktikk i Finland og ble også forsøkt i Oslo under en av demonstrasjonene til støtte for Sylvi Listhaug i 2016. Som metode kan det fungere greit i en situasjon hvor man for det første kan komme seg nære den markeringen man ønsker å latterliggjøre og for det andre klarer å få det fanget på film eller foto på en måte hvor man kan bruke det til å fremstille demonstrantene i et dårlig lys i ettertid.
Når det kommer til marsjen i Fredrikstad er det derimot lite sannsynlig at det vil være tilfelle. For det første er NMR en langt mer voldelig organisasjon en Soldiers of Odin og enhver person som forsøker å komme inn i markeringen deres i klovnekostyme risikerer å bli alvorlig skadet. For det andre vil sikkerhetsopplegget fra politiets side gjøre det svært vanskelig å engang komme nær nok demonstrasjonen til at man kan se den. Høyst sannsynlig er det eneste man vil oppnå ved en slik metode å stå i klovnekostymer bak en avsperring flere hundre meter unna demonstrasjonen. Man kan forsøke å spinne det til å være en eller annen form for seier, men det er minst like nærliggende for en observatør å tenke at den typen bilder fremstiller de som bryr seg om antirasisme som en sær gruppe med performancekunstnere heller en som de bredde lag av befolkningen.

Snu ryggen til markering
Antirasistiske aktivister får ofte høre at det man bør gjøre når nazistene mobiliserer er å på en verdig og stille måte vise sin motstand mot dem gjennom å snu seg bort og la dem møte ryggen til befolkningen. Som eksempel på denne metoden nevnes ofte arbeidet mot Folkebevegelsen Mot Innvandring og deres folkemøter på 90-tallet. Hvorvidt det var ryggen til antirasister som gjorde at FMI ikke slo an i den norske befolkningen skal jeg ikke bruke tid på å spekulere i her, men det er derimot relevant å snakke om noen vesentlige forskjeller mellom FMI og NMR. For det første er det en forskjell i hvordan politiet behandler organisasjonene som jeg har nevnt over. Det finnes ingen garanti for at man vil kunne komme nære nok til at nazistene som deltar i demonstrasjonen i det hele tatt vil kunne se ryggen din. For det andre er NMR en moderne organisasjon som over flere år har utviklet sitt eget apparat for produksjon av videoer, bilder og tekster. For det tredje har NMR liten ambisjon om å være en folkebevegelse på den måten FMI hadde, de blir i mindre grad påvirket av om de bredde lagene av befolkningen vender dem ryggen eller ikke.

Det NMR ønsker å få ut av markeringen er som følger: De vil vise at de kan gjennomføre en demonstrasjon i Norge, det har ikke blitt gjort på over 15 år og vil bli sett på som et tegn på vekst og en seier for den norske nazistiske bevegelsen. De vil også fremstå disiplinerte og sterke, det er grunnen til den militære disiplinen, uniformeringen og den vekten de legger på å selv lage dekningen av marsjene sine gjennom videoer bilder og tekster. Som antirasister, organisasjoner og enkeltpersoner som mener vekst og seiere for nazistiske organisasjoner er dårlig og bør forhindres er det disse målene vi bør fokusere på.

Motstand mot nazismen i alle dens former er en god ting, men dersom vi vil at NMR ikke skal komme sterkere ut av markeringen i Fredrikstad bør vår motstand være av en form som påvirker noen av de følgende målene. Motstanden bør a) Merkes av nazistene ved at de kan høre den, se den eller at den påvirker avviklingen av deres demonstrasjon, b) ta fra dem kontrollen over fremstillingen og c) inkludere bredden av befolkningen, både på Østlandet og i Fredrikstad. Det finnes flere metoder som oppfyller disse kriteriene. I arbeidet mot Pegida i Oslo brukte man for eksempel en kombinasjon av blokade og høylytt protest så nære demonstrasjonen man kunne for å for det første minske antallet deltagere i demonstrasjonene og for det andre for å sørge for at Pegida ikke kunne fremstå som sterke eller vellykkede i media. Dersom den antirasistiske bevegelsen kan enes om å bruke metoder som på lignende måte forholder seg til hva NMR forsøker å oppnå har vi gode muligheter til å sørge for at NMR kommer ut av sommeren svakere heller en sterkere enn de var fra før.