Motmakts demokratikurs!

Motmakt ønsker å tilby politisk engasjert ungdom et tredagers kurs i demokratisk prosess og organisasjonsbygging. Motmakt har i sine fem år eksperimentert med flere forskjellige former for direktedemokratisk beslutningstagning og vil dele våre erfaringer med andre gjjennom en rekke workhops innenfor ordtyring, møtekultur og organisasjonsteori ønsker vi å gjøre alle som deltar kompetente og selvsikre til deltakelse i det frivillige organiasjonslivet.

Kurset vil være mellom 11. april og 12. april og vil koste 200kr.
Kurset starter klokken 10:00 begge dager.

Dersom du er interessert eller vil ha mer informasjon kan du sende epost til info@motmakt.no.

Det er hittil omtrent 20 personer som er påmeldt. Dersom du vil delta bør du være rask, da vi har satt tak på tredve påmeldte.