Motmakt Oslo går i år under banneret "Lytt til oss!"

I samarbeid med Fri, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, HIV Norge, SNU og PION vil vi støtte de som møter trakkasering og latterliggjøring når de prøver å delta i kampen for likestilling og i kampen for sin egen verdighet på sine egne premisser.

Vi er stolte av å ha spilt en bitteliten rolle i å få igjennom parolen "Råderett over egen kropp - Stopp tvungen kastrering av transpersoner" i 2015. I årene før 2014 var det vanskelig å få gehør for transpolitiske spørsmål da dette ble sett på som separat fra kvinnespørsmål. På tross av heltemodig innsats fra transpersoner dominerer fremdeles en foreldet og binær forståelse av kjønn i samfunnet.

Når vi sammen med våre samarbeidspartnere, derfor ber den øvrige likestillingsbevegelsen lytte til oss, er det fordi ikke alle kvinner får delta i likestillingskampen på egne premisser. Folks egne liv og erfaringer er ikke noe som kan avfeies ved assosiasjon til organisasjoner enkelte ikke liker. Vi vil derfor stå sammen for å gi en trygg sone for deltakelse for transpersoner og sex-arbeidere.

Publikum som er nysgjerrig på om Motmakt Oslo ved dette har adoptert samtlige av synspunktene til én av samarbeidspartnerne våre kan se frem til feministiske posisjonspapirer snart. I mellomtiden kan vi si at i Motmakt tror vi på praktisk solidaritet og vi tror på å snakke med folk og ikke bare om dem.

Vi ønsker alle en god 8.mars!

Om du ønsker å gå med Motmakt Oslo i 8.mars toget, møt opp på hjørnet av Youngstorget ved Sparebank 1 (hjørnet Torggata-Pløens gate). Du finner oss med masse transflagg, røde paraplyer, håndplakater og et stort banner. Appellene begynner 18.00, vi er der fra 17.45.