Fredrikstad 29. juli - Hva har skjedd? ...Og hva gjør vi?

Blokker nazistene! 29.juli i Fredrikstad

Det hersker litt forvirring rundt hva som skjer i Fredrikstad den 29. juli. Denne gjennomgangen har som mål å gi en oppsummering av hva som har skjedd, og informasjon om hva vi gjør videre.

I april fikk vi først vite at den svenske terrorgruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen. (Forkortet NMB) søkte tillatelse til å holde en marsj og markering i Fredrikstad. De vil marsjere under parolen knus «homolobbyen». Antifascistisk mobilisering begynte fra flere kanter umiddelbart.

I mai innvilger politiet til å holde demonstrasjonen. De hevder det er noe de er nødt til å på grunn av ytringsfriheten. NMBs konsistente voldsbruk og forakt for ytringsfriheten, eksemplifisert av kontinuerlige trusler, overfall, mord og bombeterror ignoreres.

I juni trekker politiet tilbake tillatelsen til den nynazistiske demonstrasjonen. De legger skylden på frykt for «voldelige motdemonstranter». Det er ytterst tvilsomt at de tror på det de selv sier. Begge de store aksjonene mot nazimarsjen er brede initiativ fra flere organisasjoner som ikke har noe å tjene på voldsbruk. Tvert imot. Politiets utspill gjør at noen betviler nødvendigheten av å forsette arbeidet. En del erklærte seier umiddelbart. Vi i blokadeinitiativet var mer skeptiske.

Så hva skjer videre?

Nazistene har allerede søkt om å avholde en ny demonstrasjon som det er opp til kommunen som forvalter grunnen i gamlebyen om de skal tillate. Denne gang skal parolen dreie seg om ytringsfrihet. Noe usmakelig da dette er en frihet de har lykkes med å ta fra andre med vold og trusler.

Uavhengig av hva som skjer videre fortsetter vi mobiliseringen. Det kan tenkes at nazister får tillatelse til en annen demonstrasjon en annen dato, politiet sa de ønsket å gå i dialog med nazistene for å ordne en annen løsning. Det kan tenkes at det dukker opp nazister uten tillatelse. Det kan også tenkes at ingenting skjer og at vi samles i et nazifritt Fredrikstad. Ingen ting ville vært bedre enn en seiersdemonstrasjon i den flotte byen.

Uansett er det viktig at vi holder vårt momentum oppe og forsetter vårt arbeid med å samle folk til Fredrikstad den 29. juli.

Bli med! "Aldri mer" er nå!