Antifascistiske strategier

2000-2500 personer demonstrerte for et nazifritt Trondheim 17. mars. Alle foto: Ronny Kjeldsberg

Den autonome venstresiden i Trondheim (aktivister fra UFFA og Svartlamon) arrangerte lørdag 17. mars den største og mest samlende antifascistiske demonstrasjonen på 10 år i byen. Arrangørene fikk tak to store artister (Mikael Wiehe og Åge Aleksandersen), de fikk alle partiene til å stille opp, og resultatet ble den største antifascistiske demonstrasjonen på mange år i Norge (Anslag: 2000-2500 oppmøtte).

I februar arrangerte UFFA, Rød Ungdom, Miljøpartiet de Grønne (MDG), SOS Rasisme og andre venstresideorganisasjoner en demonstrasjon mot Svenska Motståndsrörelsen (SMR). Denne demonstrasjonen var et typisk radikalt venstresidearrangement med revolusjonære appeller og en stor overvekt av venstreradikal ungdom. Et godt tiltak, men det klarte ikke å samle store folkemasser: kun 150-200, primært unge, aktivister møtte opp.

Vi som arrangerte demonstrasjonen mener det er en taktisk riktig vurdering å samarbeide med de parlamentariske partiene for å isolere og knuse nynazistiske grupper som SMR.

Lydopptak fra Rudolf Nilsen-kveld

Her finner du lydopptakene fra vårt arrangement 29. mars, En liten enkel sang: Rudolf Nilsens diktning. Der holdt Knut Kjellstadli, historieprofessor ved UiO, foredrag om Rudolf Nilsens Oslo, og Jon Arne Corell som bidro på den legendariske Rudolf Nilsen-plata ”På stengrunn” fra 1973, spilte konsert. Opptakene er postet med tillatelse fra dem begge.

Historien bak kvinnekampdagen

Clara Zetkin

De fleste i Norge er kjent med at 8. mars er den internasjonale kvinnekampdagen. Selv om mediene ofte prøver å avpolitisere dagen ved å omtale den som ”kvinnedagen”, vet de fleste at 8. mars er en dag som brukes over hele verden til å sette fokus på de politiske og kulturelle kampene som stadig kjempes for kjønnslig likestilling og frigjøring.

Men hvor mange kjenner egentlig til kvinnekampdagens historiske og politiske røtter? Hvor mange vet at dagen ble erklært og organisert av sosialistiske kvinner og at den opprinnelig skulle sette fokus på forbedring av arbeiderkvinnenes vilkår? Eller at datoen ble etablert på grunn av protester mot krig?

Uten hindringer 2012

Uten hindringer 2012

Lørdag 10. mars arrangeres Uten hindringer, Motmakts årlige seminar der vi tar for oss temaer knyttet til likestilling og antisexisme. I år spør vi: Kan subkulturer bidra til likestilling, eller er de bare mindre speilbilder på et patriarkalsk, heteronormativt samfunn?

For å svare på disse spørsmålene har vi invitert representanter fra forskjellige subkulturer som skal snakke om forholdet mellom kjønnene i deres respektive felt. Etter paneldiskusjonen vil det bli enkel servering (vegansk suppe med brød), før vi viser en aktuell film.

Aktiviteter våren 2012

Motmakt legger en relativt rolig vinter bak seg, og presenterer herved vår vårkalender for 2012. På programmet står alt fra den årlige likestillingskonferansen Uten hindringer, til visesang og antirasisme.

I år har vi valgt å holde færre, men større arrangementer enn tidligere. Vi tror det skal være noe for enhver smak her, og hvert arrangement er en god mulighet til å bli kjent med Motmakt og vår politikk.

Vi håper å se deg på arrangementene våre!

Klikk på bildet for å komme til kalenderen.

Ettersom ikke alt innhold var fastsatt da kalenderen gikk i trykken, vil vi oppdatere her så snart mer informasjon om de ulike programmene er tilgjengelig.
Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!

Demokrati eller parlament?

Har du tenkt over hvor stor påvirkningskraft du egentlig har i samfunnet? Demokrati ses på som en sentral norsk verdi, men kommer demokratiet virkelig til uttrykk gjennom valgsystemet vårt?

Motmakt jobber for radikal systemendring, men deltar ikke i parlamentarisk arbeid. Det er fordi vi ser forskjell på såkalt representativt demokrati og direkte demokrati. Representativt demokrati, for eksempel det parlamentariske systemet i Norge, har en del udemokratiske kjennetegn.

Flat struktur vs. “konsensus”

Konsensus er ikke den eneste måten å treffe avgjørelser flatt.

Beslutningstaking ved konsensus er en vanlig måte å organisere seg på den autonome venstresiden. Den har fordeler ved at den er direkte og deltakende. Medlemsmassen er der avgjørelsene tas og bestemmer hvem som implementerer dem. Allmøtet snakker til de kommer til enighet. Men dette betyr ikke at det er den eneste måten å treffe avgjørelser flatt. Det er ikke engang den beste.

Pages

Subscribe to Motmakt RSS