5 år som føderasjon!

bilde av deltagere ved kongressen i 2017

Motmakt avholdt den 3. og 4. juni sin femte kongress som føderasjon. For organisasjonen var dette en svært gledelig anledning. Kongressen ble lagt til Kjeholmen utenfor Oslo med rekordstort oppmøte. Like fullt må feiringen av det gode ikke overskygge det som har vært av utfordringer.

Medlemsveksten i Motmakt har vært betydelig det siste året, men vi har ikke lykkes i å holde aktivitet i alle våre lokallag. Av de fungerende lokallagene var kun Oslo og Fredrikstad representert på årets kongress.
Da føderasjonen ble stiftet bestemte vi oss for å unngå et sentralstyre og heller koordinere lokallagene mellom igjennom et direktedemokratisk organ. Selv om denne koordinasjonen har vært utfordrende det siste året, holder vi fast på vår flate struktur og mener disse problemene er forårsaket hovedsakelig av lav aktivitet i noen av de enkelte lokallagene, ikke av større strukturelle problemer.

Direkte demokrati
Vår struktur har tvert imot vist seg å være styrke nok en gang. På tross av at en rekordstor andel av de oppmøtte var på sin første kongress lykkes vi i å endre regler og politisk plattform sammen, i tillegg til å diskutere og vedta budsjett og legge planer for koordinering mellom lokallag. Alt dette helt uten et sentralt styre, og helt uten lønn og privilegier.
De som har formulert politikk har også laget frokost. De som har styrt ordet har også vasket. Alle har måttet forholde seg til komplekse politiske og organisasjonsstrukturelle spørsmål, og har lært av det. Vår styrke som organisasjon er nettopp det at du ikke kan melde deg inn gjennom SMS og være flyerutdeler og pengeku for en liten samling folk med profesjonelle politikerambisjoner. Vi forventer deltakelse og lover påvirkningskraft.
Vi holder fast i vårt forsøk på å organisere vår organisasjon på en måte som ligner måten vi ønsker at samfunnet skal være organisert i fremtiden. Dette krever fantasi, eksperimentering og stadig evaluering. I årene siden vi ble stiftet som organisasjon i 2009 og hele veien igjennom våre nå fem år som føderasjon har vår struktur gått fra å være svært dårlig til å bli ganske god og stadig bedre. Det er fordi vi gjør det de fleste andre som snakker om demokrati bare later som: Vi praktiserer det. Og igjennom den praksisen blir vi sterkere.

Revolusjon vil kreve en hel rekke faktorer vi ikke kan forutse, men vi spår at det ville være viktig å organisere seg på en måte som nærer gjensidig respekt og myndiggjøring. For revolusjonen begynner mellom mennesker.