Solidarity message with Charlottesville

Our deepest sympathy and solidarity goes out to the people hurt and killed during the nazi attack against demonstrators in Charlottesville this weekend, and to their comrades and families. The struggle against fascists is international and no one fighting it ever stands alone. Love, rage and solidarity from Oslo, Norway.

Vi ses i Fredrikstad!

Politiet har forbudt alle demonstrasjoner i Fredrikstad den 29. juli. Denne avgjørelsen kommer etter en rekke forsøk fra politiets side på å splitte de av oss som har mobilisert mot Den Nordiske motstandsbevegelsen (NMB) de siste månedene. Vi kan ikke med god samvittighet lystre dette forbudet og vil fortsatt samles i Fredrikstad.

5 år som føderasjon!

bilde av deltagere ved kongressen i 2017

Motmakt avholdt den 3. og 4. juni sin femte kongress som føderasjon. For organisasjonen var dette svært gledelig anledning. Kongressen ble lagt til Kjeholmen utenfor Oslo med rekordstort oppmøte. Like fullt må feiringen av det gode ikke overskygge det som har vært av utfordringer.

Om motstanden mot nazimarsjen

Bilde av en blokkade mot nazister i Berlin

Etter at det ble kjent at nazistene i den nordiske motstandsbevegelsen(NMR) får lov til å gjennomføre sin demonstrasjon i Fredrikstad har en rekke modeller for protester og motdemonstrasjoner blitt foreslått. Disse forslagene er selvsagt motivert av gode intensjoner og i mange tilfeller inspirert av motstand mot nazisme i andre land og hvordan denne motstanden har blitt fremstilt i mediene. Problemet er at mange av dem i liten grad forholder seg til den faktiske organisasjonen som skal demonstrere, hva de ønsker å oppnå og hvordan de pleier å utforme sitt budskap til offentligheten. Jeg vil derfor i denne korte teksten gå gjennom noen av de foreslåtte metodene og argumentere for hvorfor de i beste fall vil være ineffektive og i verste fall fullstendig ubrukelige som modell for demonstrasjonen i Fredrikstad.

Kampen mot EØS må være en kamp mot arbeidskjøperne

Bilde fra markeringen mot endringene i arbeidsmiljøloven. Banners med teksten frihet gis ikke fra oven, forsvar arbeidsmiljøloven

Bevegelsen mot EØS har de siste årene vokst seg sterkere og sterkere, men hvilken form denne motstanden skal ta videre er på ingen måte sikker. Tradisjonelt var sosialdemokratiet en offensiv strategi som gikk ut på at jevn fordeling og felles velstand, i tillegg til å være et gode i seg selv, var en plattform for videre solidaritet og frigjøringskamp. I dag har mange av de som ivrigst forsvarer sosialdemokratiet glemt dette.

Pages

Subscribe to Motmakt RSS